Michaël Frajlick

Directeur en Events Manager
Copywriter

Anne Despontin

Regisseur en architect: decoratie en omkadering van de evenementen

Mally Bart

Financial & Back Office Manager

Sarah Callens

Psychologe, Consultant
Nederlandstalige Copywriter en Trainer

Evelyne Schöller

Juriste
Nederlanstalige en Franstalige Coach en Trainer

Frederiek Troubleyn

Nederlandstalige en Franstalige Animator

Marleen Vandenbosch

Tolk
Nederlandstalige Copywriter en Trainer

Michel Rozenberg

Burgerlijk ingenieur
Coach en drietalige trainer (Nederlands, Frans en Engels)

Murielle Denis

Franstalige Trainer

Daniel Brandt

Engelstalige copywriter

En een team van onafhankelijke professionals gekwalificeerd in verschillende domeinen:

consultants, trainers, vertalers, grafici, fotografen, drukkers, traiteurs, artiesten, enz.

Over hetzelfde onderwerp: