studie Generaties, persmap

Persbericht
Ons communicatiebedrijf voerde recent een studie uit naar de drie grote generaties nu actief op de arbeidsmarkt (Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers).
De resultaten druisen vaak in tegen de stereotiepe opvattingen die in onze samenleving bestaan.
Lees het persdossier “Studie – Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij”.