Ons team

Ons team

Michaël Frajlick
Directeur en Events Manager
Copywriter

Evelyne Schöller
Juriste
Nederlanstalige en Franstalige Coach en Trainer

Anne Despontin
Regisseur en architect: decoratie en omkadering
van de evenementen

Frederiek Troubleyn
Nederlandstalige en Franstalige Animator

Sarah Callens
Psychologe, Consultant
Nederlandstalige Copywriter en Trainer

Marleen Vandenbosch
Tolk
Nederlandstalige Copywriter en Trainer

Michel Rozenberg
Burgerlijk ingenieur
Coach en drietalige trainer (Nederlands, Frans en Engels)

Mally Bart
Financial & Back Office Manager

Murielle Denis
Franstalige Trainer

Daniel Brandt
Engelstalige copywriter

Thierry Crochelet
Consultant in research en opinieonderzoek

En een team van onafhankelijke professionals gekwalificeerd in verschillende domeinen: consultants, trainers, vertalers, grafici, fotografen, drukkers, traiteurs, artiesten, enz.