Vraag & Actie


Vraag & Actie

U organiseert een bedrijfsbijeenkomst en u wenst de interactie van uw personeel te bevorderen?

De tijd die besteed wordt aan vragen en antwoorden, blijkt meestal weinig productief te zijn.
Wij stellen u voor om deze tijd beter te gebruiken via ons concept Vraag & Actie.

Deze methode moedigt de deelnemers aan om actief bij te dragen tot de Question Time en bevordert de uitwisseling tussen de sprekers en het publiek.

Wenst u meer inlichtingen? Aarzel zeker niet om ons te bellen op het nummer 02 534 44 11. U kan ook een e-mail sturen naar frajlick.celebration@frajlick.be.