De interactieve workshops


De interactieve workshops

U wilt op uw volgende bedrijfsbijeenkomst een aantal beleidslijnen communiceren aan uw medewerkers. Verder wilt u ook informatie verzamelen over de manier waarop een specifiek onderwerp door uw personeel ervaren werd.

Wij stellen u onze interactieve workshops voor.

Deze interactieve workshops zijn ontworpen voor grote groepen (50 tot 150 personen) en bieden een moment van dynamische uitwisseling en reflectie tussen de deelnemers.
Uw medewerkers krijgen de gelegenheid zich uit te spreken over een specifiek onderwerp.

Uw managers en/of uw personeelsleden reflecteren samen over belangrijke thema’s en worden samen betrokken in concrete acties.

Deze workshops worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze trainers, kunnen er meerdere workshops tegelijkertijd gegeven worden.

U vindt hier enkele voorbeelden van mogelijke thema’s

Wenst u meer inlichtingen? Aarzel zeker niet om ons te bellen op het nummer 02 534 44 11. U kan ook een e-mail sturen naar frajlick.celebration@frajlick.be.