Het woord nemen voor een publiek en in een debat

Training

Het woord nemen voor een publiek en in een debat

Doel van de training
De deelnemer voorbereiden op het woord nemen in een specifiek en concreet kader: interview op de radio, op televisie, openbaar debat of debat op televisie.

Duur
Al naargelang uw behoeften: één dag of meerdere (halve) dagen.

Inhoud

 • Analyseren en evalueren van het beoogde doel
 • Luisteraars en kijkers
 • Zijn look kiezen, zichzelf zijn, gehoord worden, gezien worden
 • Zich uitdrukken voor een publiek tijdens een interview op de radio of televisie
 • De stem, de inhoud, de expressie, de houdingen
 • Reageren op lastige vragen of strikvragen
 • Het debat: analyseren van de context en de omgeving: neutraal, vriendschappelijk, vijandig
 • Het woord afnemen, woorden verdraaien, gevaarlijke agressiviteit
 • Te vermijden fouten: woordenschat, gedrag, uitspraak…
 • De aandacht van het publiek behouden
 • Stressbeheersing
 • Omgaan met de tegenpartij: vrienden of vijanden

Methode

 • Korte uiteenzettingen onmiddellijk gevolgd door praktische toepassingen
 • Oefeningen gebaseerd op de realiteit
 • Het onmiddellijk geven van antwoorden en replieken
 • Een analyse met de deelnemer: de sterke en te verbeteren punten
 • Indien nodig, tussenkomst van een foneticus om foute uitspraken te verbeteren en/of van een restyler