De waarden van de onderneming

De waarden van de onderneming

Thema van de interactieve workshop
Waarom waarden invoeren? Omdat het formaliseren van waarden tegenwoordig een hefboom voor succes is, een drager van efficiëntie en imago!

Waarden invoeren is in wezen het toevoegen van waarde aan de onderneming, het betekent

 • het uitleggen en verhelderen van de doelen en beweegredenen die het mogelijk maken te bestaan en open te staan voor de markt,
 • geloofwaardig zijn in de ogen van de klant en het personeel,
 • het bevestigen van de eigen identiteit op een steeds meer concurrentiële markt

Kortom, essentiële begrippen om uw onderneming in een goede verstandhouding te ontwikkelen!

Waardenbesef is eveneens heilzaam binnen de onderneming: het creëert een omgeving waarin de werknemers zich volledig inzetten en groeien met een gevoel van “deel uitmaken van”.

De rol van de leidinggevenden is dus doorslaggevend!
Als voornaamste spelers van het bedrijf, geven zij de waarden door en doen ze leven.

Doelstellingen

 • Het begrip bedrijfswaarde definiëren, haar nut en de voordelen die het bedrijf eruit kan halen
 • De leidinggevenden sensibiliseren voor het belang van waarden in de huidige context
 • De rol van de leidinggevenden bepalen bij het introduceren, promoten, doen leven van en zin geven aan waarden binnen de onderneming

Inhoud

 • Wat is het nut van de waarden van een bedrijf?
 • Welke rol spelen de leidinggevenden?
 • Toestand op Belgisch en internationaal niveau
 • Plaats van de waarden in de dagelijkse gang van zaken van de onderneming
 • Hoe de waarden doen leven bij de medewerkers?
 • Stemming van de deelnemers over verschillende vragen betreffende waarden
 • Suggesties van de deelnemers

Werkwijze

 • korte en dynamische uiteenzettingen door een gespreksleider
 • actieve deelname van de leidinggevenden via een kiessysteem waarvan de resultaten onmiddellijk weergegeven worden: open en meerkeuzevragen
 • uitvoeren van “micro-trottoir ” in de zaal: aanspreken van de deelnemers door de gespreksleider en mondelinge tussenkomsten

Duur
1u30

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers

Taal
In het Nederlands of in het Frans


In de pers

In het dossier “De Top 50 Opleidingen” verschenen in het magazine HR tribune, is onze workshop De waarden van de onderneming opgenomen in de top 10 van “Managementtrainingen” opleidingen.
Lees het artikel over de interactieve workshop “De waarden van de onderneming”.