Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur

Thema van de interactieve workshop
Wat is de bedrijfscultuur?
De bedrijfscultuur is wat toelaat te zeggen: “Bij ons doen we het zo en we zijn er trots op!”
Zij is samengesteld uit het geheel van waarden, normen en symbolen die de persoonlijkheid van uw onderneming kenmerken alsook haar dagelijkse manier van functioneren. Ze begeleidt de uitgevoerde keuzes van de onderneming en schetst dus haar merkimago, hetgeen haar zal onderscheiden van haar concurrenten. Het personeel zal zich al dan niet met haar identificeren.

Een bedrijfscultuur is steeds aanwezig, of ze nu gewild is of ondergaan wordt, uitgedrukt of verborgen, impliciet of expliciet.
Ze is enkel positief indien:

 • men haar cruciale belang voor het voortbestaan van de onderneming begrijpt
 • men er de onontbeerlijke inspanningen in investeert

Doelstellingen

 • Bepalen van het begrip bedrijfscultuur, haar verschillende bestanddelen en de voordelen die de onderneming eruit kan halen
 • De leidinggevenden sensibiliseren voor het belang van de bedrijfscultuur in de huidige context
 • De rol van de leidinggevenden bepalen bij het dagelijks doen leven van en zin geven aan de bedrijfscultuur

Inhoud

 • Wat is de bedrijfscultuur?
 • De cirkel van culturen en de uitdaging voor de hedendaagse onderneming
 • De beperkingen van de bedrijfscultuur
 • De rol van de leidinggevenden
 • Wat moet de betrokkenheid zijn van de medewerkers bij het opzetten van de bedrijfscultuur?
 • Meer dan de cultuur, welke beschaving voor de onderneming?
 • Stemming van de deelnemers over verschillende vragen betreffende de bedrijfscultuur
 • Suggesties van de deelnemers

Werkwijze

 • korte en dynamische uiteenzettingen door een gespreksleider
 • actieve deelname van de leidinggevenden via een kiessysteem waarvan de resultaten onmiddellijk weergegeven worden: open en meerkeuzevragen
 • uitvoeren van “micro-trottoir” in de zaal: aanspreken van de deelnemers door de gespreksleider en mondelinge tussenkomsten

Duur
1u30

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers.

Taal
In het Nederlands of in het Frans