Interactieve workshops

Onze interactieve workshops

U wenst uw medewerkers en/of kaderleden samen te brengen om hen te sensibiliseren, een gezamenlijke reflectie te houden rond belangrijke thema’s en zich te engageren tot concrete acties?

Frajlick Campus begeleidt u in de creatie, organisatie en animatie van uw interactieve workshops.

Doelstellingen van interactieve workshops

  • Strategische boodschappen overbrengen
  • De deelnemers zich laten uitdrukken en hun mening geven over een gekozen thematiek
  • Informatie verzamelen over de manier waarop de thematiek door de deelnemers wordt ervaren, hun gevoel, hun niveau van betrokkenheid…

Hieronder een selectie van de interactieve workshops die we creëren, organiseren en animeren voor onze klanten:

Standaard structuur van een interactieve workshop

  • Inleiding: voorstelling van de gekozen thematiek
  • Reeks uitwisselingen met de deelnemers, gebaseerd op een stemsysteem (stemming met handopheffing)
  • Een oefening: engagementen aangaan / oplossingen voorstellen

Methode

  • Korte en dynamische uiteenzettingen door een animator, gelinkt aan een actieve deelname van de kaderleden door middel van een stemsysteem waarbij de resultaten onmiddellijk geprojecteerd worden: multiple choice en open vragen
  • Een “straatinterview” uitgevoerd in de zaal: de animator spreekt de deelnemers aan en laat ze tussenkomen

Duur
1.30 u.

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers.

Taal
In het Nederlands of in het Frans