Coaching: ontwikkel uw communicatievaardigheden

Coaching: ontwikkel uw communicatievaardigheden

Binnen het kader van uw professionele activiteiten wenst u:

 • relaties met uw collega’s en/of klanten te verbeteren
 • vertrouwen te winnen in bepaalde delicate situaties
 • tools te bekomen die u helpen doeltreffender te communiceren

De coaching is een proactieve benadering, die deelnemers toelaat sneller hun doelstellingen te bereiken. Het vertaalt zich in een begeleiding van de deelnemer met als doel zijn of haar competenties te ontwikkelen en volledige potentieel te benutten.

Onze coachingsprogramma’s bestaan uit minimaal 20 uur coaching, verdeeld in sessies van 2 tot 4 uur, over een periode van ongeveer 3 maanden.

Tijdens de sessies zal de coach de deelnemer observeren en naar hem of haar luisteren, maar vooral informatie uitwisselen om zo de nodige tools te kunnen aanreiken voor het persoonlijk slagen, en dit voor het goed van uw onderneming.

Doel van de coaching:

 • duidelijke en lange termijn doelstellingen definiëren
 • de hindernissen identificeren en ze overstijgen
 • het beslissingsproces vergemakkelijken
 • de prestaties verbeteren
 • leren omgaan met veranderingen en aanpassen aan de omgeving
 • ontwikkelen en verbeteren van professionele en relationele competenties
 • stress-handling
 • het functioneren in team verbeteren


De sessies bestaan uit:

 • Coachingsessies waarin de coach met de deelnemer werkt op thema’s, vooraf vastgelegd in een werkplan.
 • Observatiesessies ter plaatse, in de werksituatie.
 • Debriefingsessie in het bijzijn van de directe leidinggevende en/of de HR/opleidingsverantwoordelijke.


Werkplan

 • Een eerste voorbereidingssessie met de HR/opleidingsverantwoordelijke en/of de directe leidinggevende van de deelnemer.
 • De coachingsessies met de deelnemer (indien nodig, kan de directe leidinggevende en/of de HR/opleidingsverantwoordelijke uitgenodigd worden tijdens bepaalde sessies).
 • Een laatste conclusie-debriefing sessie met de HR/opleidingsverantwoordelijke en/of de directe leidinggevende van de deelnemer.


Taal
In het Nederlands, Frans of Engels