Begeleiding bij het onthaal van nieuwe medewerkers

Begeleiding bij het onthaal van nieuwe medewerkers

Verwelkomen en onthalen van nieuwe medewerkers in uw onderneming bevindt zich in het hart van de actuele HR-activiteiten. Iedereen is op zoek naar de juiste talenten en uw bedrijf heeft er dus alle belang bij zich te onderscheiden via een geslaagde onthaalstrategie van de pas aangeworven krachten.

Deze nieuwelingen voelen zich snel minder op hun gemak en geïntimideerd in de nieuwe omgeving. De eerste indruk die uw bedrijf op hen maakt, zal hun toekomstige engagement en ontplooiing sterk bepalen.

Aangezien het onthaal van nieuwe medewerkers een proces is wat de nodige investeringen vereist, stellen we u graag onze consultancydiensten voor.
Onze missie: u begeleiden in de omkadering van uw nieuwe medewerkers, teneinde hun aankomst in zo optimaal mogelijke condities te laten verlopen.

We handelen zowel op het functionele als het communicationele niveau:

 • Screening van bestaande onthaaldocumenten (onthaalbrochure, presentatie van de onthaalprocedure, informatie voor de leidinggevenden…)
 • Deelname bij de conceptie van de onthaalsessies voor de nieuwe medewerkers
  • Uitwerking scenario en aanbevelingen om de sessies dynamisch en aangenaam te maken
  • Creatie PowerPoint presentatie
  • Animatie van de onthaalsessies voor de nieuwe medewerkers
 • Uitwerking van een enquête afgenomen van de nieuwe medewerkers, teneinde hun feedback te kennen over de onthaalprocedure (hoe evalueren ze de manier waarop ze onthaald werden in de onderneming?)
  • Concept en uitwerking vragenlijst
  • Behandeling resultaten (encodage, analyse)
  • Opstellen syntheseverslag

Indien u daarenboven uw leidinggevenden wenst te sensibiliseren voor de uitdagingen van het onthaal van nieuwe medewerkers, stellen we u eveneens onze interactieve workshop voor: Onthaalstrategie voor nieuwe medewerkers