Studie Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij

Studie « Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers:
de stereotypes voorbij »

Het thema « Generatie Y » (de jongeren van 18 tot 30 jaar) is brandend actueel in de bedrijfswereld. Wie zijn deze nieuwe medewerkers? Hoe verschillen ze van de andere generaties? En zijn ze wel zo anders?

Om deze reden voerde ons communicatiebedrijf onlangs een eigen onderzoek uit naar de drie grote generaties actief op de arbeidsmarkt (Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers).

Origineel: erg praktische vragen gelinkt aan het dagelijkse leven in een onderneming, een directe aanpak zonder taboes over de gevoelens op de werkplek.

De belangrijkste doelstelling was het gedrag en de houding vast te stellen waardoor de jongeren van de Generatie Y zich afzetten…, of net niet, van hun collega’s uit de Generatie X en de Baby Boomers in het kader van het werk.

De resultaten gaan vaak in tegen de stereotiepe opvattingen die in onze samenleving bestaan.

Bijvoorbeeld: tegen de verwachtingen in ondervindt de Generatie X (van 31 tot 45 jaar) de minste stress bij het gebruik van nieuwe informatietechnologie.

De samenvatting van de resultaten van deze studie leest u in het persdossier over de studie “Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij”.