Little toolbox

Little toolbox©

Een praktische en intensieve opleiding in communicatie voor iedereen die de verantwoordelijkheid draagt over een team.

Doel van de opleiding

 • Ontwikkelen van de relationele en luistercapaciteiten van de kaderleden
 • Leren beheersen van moeilijke manageriele en menselijke situaties
 • Praktische hulpmiddelen aanbieden om kaderleden te helpen een efficiënte communicatie te ontwikkelen tussen henzelf en hun team, hun collega’s en hun oversten

Duur
1 dag

Inhoud
Korte theoretische uiteenzettingen omtrent 7 thema’s, gevolgd door oefeningen en het in praktijk brengen door middel van onder andere rollenspelen:

 • Verwelkomen en integreren van een nieuwe medewerker in het team
 • Efficiënte communicatie: luisteren en vragen stellen
 • Feedback geven om de relaties te versterken
 • Neen kunnen zeggen wanneer nodig en woede neutraliseren
 • Hoe delegeren?
 • Een doeltreffende briefing voorbereiden
 • De eerste minuut van een presentatie voor een publiek

Methode
Een pragmatische benadering, gebaseerd op het operationele maar ook op het begrijpen van menselijke fenomenen. De noodzakelijke kennis wordt bijgebracht door praktijk en actie. Korte uiteenzettingen, rollenspelen, reële situaties.

De opleiding in enkele zinnen

 • Inleiding
  De uitdaging van de manager (de verschillende rollen van de manager)
 • 1. Verwelkomen en integreren van een nieuwe medewerker in het team
  In dit eerste onderdeel worden de volgende elementen behandeld: het belang van een gepast onthaal van een nieuwe medewerker en het verwelkomen in praktische stappen.
 • 2. Efficiënte communicatie: luisteren en vragen stellen
  Dit thema bespreekt de obstakels en hefbomen voor een efficiënte communicatie, concrete tips, het belang van luisteren en hoe efficiënt vragen stellen, lichaamstaal, het specifieke karakter van communicatie van managers.
 • 3. Feedback geven om de relaties te versterken
  Dit hoofdstuk gaat over waarom feedback belangrijk is, het verkleinen van de blinde vlek bij medewerkers, het geven van complimentjes, het omgaan met kritiek, hoe reageren op woede, uitgebreide praktische tips en tien wekelijkse vragen voor een manager.
 • 4. “Neen” kunnen zeggen
  De volgende items worden besproken: de nadelen van “ja” zeggen, de risico’s van een “neen” en hoe deze vermijden.
 • 5. Hoe delegeren?
  Dit onderdeel handelt over het belang van delegeren, waarom er in de praktijk te weinig gedelegeerd wordt, de voordelen van delegeren en de te volgen praktische stappen om van delegeren een succes te maken.
 • 6. Een doeltreffende briefing geven
  Hier wordt ingegaan op wat een briefing wel/niet is en hoe een efficiënte briefing georganiseerd kan worden.
 • 7. De eerste minuut van een presentatie voor een publiek
  Het laatste thema behandelt waarop men dient te letten (vlak) voor men een publiek zal toespreken: vorm, inhoud en context, uiteraard met praktische aanwijzingen.

Open sessies
Om de data van onze volgende sessies te kennen, zie de opleidingskalender.

Intra-company formule
Indien meerdere mensen binnen uw onderneming geïnteresseerd zijn in deze opleiding, kunnen we ook uw eigen sessie organiseren.


In de pers

In het dossier “De Top 50 Opleidingen” verschenen in het magazine RH tribune, is onze opleiding Little toolbox opgenomen in de opleidingscategorie “Originele Oplossingen“.
Lees het artikel in het Frans over de opleiding “Little toolbox”.