Kalender van onze opleidingen

Kalender van onze open opleidingen 2017

Maand Datum Opleiding Taal Prijs per deelnemer
Octobre 10 Assertivité : Arrêtez le pilote automatique, prenez les commandes ! FR 425 €
Oktober 17 Assertiviteit: Stop de automatische piloot, neem zelf het stuur in handen! NL 425 €
Octobre 19 Presentation skills : 100% pratique FR 425 €
Oktober 24 Presentation Skills: 100% praktijkgericht NL 425 €
Novembre 8 Gestion du stress au travail FR 450 €
November 15 Ontdek uw communicatiestijl met het DiSC®-model
NL 550 €
Novembre 21 Découvrez votre style de communication
avec le modèle DiSC®
FR 550 €
November 28 & 29 Programma DELTA: efficient communiceren met de vakbonden NL 950 €
Décembre 5 & 6 Programme DELTA : communiquer efficacement avec les syndicats FR 950 €
/ / Initiation à la Belgitude FR 550 €
/ / Initiation into the Belgitude EN 550 €
/ / Little toolbox NL 450 €
/ / La petite boîte à outils FR 450 €

Goed nieuws!

Voor elke tweede inschrijving voor eenzelfde open opleiding, geniet de tweede deelnemer 25% korting op het bedrag van zijn/haar inschrijving.

De data van de geplande opleidingen in december zullen meegedeeld worden in oktober.

Praktische informatie
Onze opleidingen vinden plaats in onze lokalen – Villalaan 75/15, 1190 Brussel
van 9.00 u. tot 17.00 u. Onthaal met koffie en boterkoeken is voorzien om 8.45 u.
Bekijk het plan
De prijzen per deelnemer zijn met koffiepauzes en lunch inbegrepen en exclusief BTW.
Wenst u zich in te schrijven voor een van deze sessies, contacteer Michaël of Céline op het nummer 02 534 44 11 of stuur ons een e-mail: frajlick@frajlick.be.

Indien meerdere mensen binnen uw onderneming geïnteresseerd zijn in onze opleidingen, kunnen we ook uw eigen sessie organiseren.

Om onze andere opleidingsprogramma’s rond communicatie te kennen, ontdek onze opleidingsaanbod.