Kalender van onze opleidingen

Kalender van onze open opleidingen 2014

Maand Datum Opleiding Taal Prijs per deelnemer
Octobre 1 Gérer trois générations dans son équipe FR 425 €
Octobre 7 Initiation à la Belgitude FR 550 €
Oktober 8 Leidinggeven aan drie generaties in één team NL 425 €
October 14 Initiation into the Belgitude EN 550 €
Oktober 21 Presentation Skills: 100% praktijkgericht NL 425 €
Octobre 22 Presentation skills : 100% pratique FR 425 €
Novembre 13 Comment mieux communiquer sur la qualité et la sécurité ? FR 450 €
Novembre 18 & 19 Programme DELTA : communiquer efficacement avec les syndicats FR 950 €
November 20 Initiatie in de Belgitude NL 550 €
November 25 & 26 Programma DELTA: efficient communiceren met de vakbonden NL 950 €
Novembre 27 La petite boîte à outils FR 450 €
December 2 Little toolbox NL 450 €
/ / Qui a peur de l’entretien d’évaluation ? FR 450 €
/ / Wie is bang van het functioneringsgesprek? NL 450 €
/ / Découvrez votre style de communication
avec le modèle DiSC®
FR 525 €
/ / Ontdek uw communicatiestijl met het DiSC®-model
NL 525 €

Goed nieuws!

Voor elke tweede inschrijving voor eenzelfde open opleiding, geniet de tweede deelnemer 25% korting op het bedrag van zijn/haar inschrijving.

De data van de geplande opleidingen in december zullen meegedeeld worden in oktober.

Praktische informatie
Onze opleidingen vinden plaats in onze lokalen – Villalaan 75/15, 1190 Brussel
van 9.00 u. tot 17.30 u. Onthaal met koffie en boterkoeken is voorzien om 8.45 u.
Bekijk het plan
De prijzen per deelnemer zijn met koffiepauzes en lunch inbegrepen en exclusief BTW.
Wenst u zich in te schrijven voor een van deze sessies, contacteer Michaël of Céline op het nummer 02 534 44 11 of stuur ons een e-mail: frajlick@frajlick.be.

Indien meerdere mensen binnen uw onderneming geïnteresseerd zijn in onze opleidingen, kunnen we ook uw eigen sessie organiseren.

Om onze andere opleidingsprogramma’s rond communicatie te kennen, ontdek onze opleidingsaanbod.