Het onthaal van nieuwe medewerkers

Het onthaal van nieuwe medewerkers

Thema van de interactieve workshop
Het onthaal: ieders zorg om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren!

Onthalen is het eerste gebaar om te integreren. Integreren? Ja! Zodat het individu zich ontwikkelt binnen de groep… Dat is de essentie van het onthaal.

Een goed georganiseerd en kwalitatief onthaal:

 • trekt nieuwe medewerkers aan, behoudt en motiveert hen
 • bevordert hun integratie in het team
 • bevordert het doorgeven van de kennis van oudere medewerkers, voor hun toekomstige pensionering…

Een uitdaging, op het ogenblik waar de werving centraal staat binnen de HR-bezigheden!

Doelstellingen

 • Met de leidinggevendenop een pragmatische manier van gedachten wisselen over het voeren van de onthaalstrategie
 • De inzet van het onthaal in een onderneming bepalen
 • De leidinggevenden sensibiliseren voor het belang van hun rol in deze onthaalstrategie

Inhoud

 • De toestand van de arbeidsmarkt op Belgisch en internationaal niveau
 • Het fenomeen van veroudering in de bedrijven
 • De nieuwe verwachtingen van werkzoekenden
 • Hoe een geslaagde integratie van de nieuwe medewerkers bevorderen?
 • Voor de leidinggevenden: hoe zich gedragen voor een geslaagd onthaal van nieuwe medewerkers?
 • De voordelen van een geslaagde integratie
 • Stemming van de deelnemers over verschillende vragen betreffende de onthaalstrategie
 • Suggesties van de deelnemers

Werkwijze

 • korte en dynamische uiteenzettingen door een gespreksleider
 • actieve deelname van de leidinggevenden via een kiessysteem waarvan de resultaten onmiddellijk weergegeven worden: open en meerkeuzevragen
 • uitvoeren van “micro-trottoir” in de zaal: aanspreken van de deelnemers door de gespreksleider en mondelinge tussenkomsten

Duur
1u30

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers.

Taal
In het Nederlands of in het Frans


In de pers

In het dossier “De Top 50 Opleidingen” verschenen in het magazineHR tribune, is onze workshop De strategie voor het onthaal van nieuwe medewerkersopgenomen in de opleidingscategorie “Werken als facilitator“.
Lees het artikel over de interactieve workshop “De strategie voor het onthaal van nieuwe medewerkers”.