Generatie X, generatie Y en Baby Boomers: gebruiksaanwijzing

Generatie X, generatie Y en Baby Boomers:
gebruiksaanwijzing

Thema van de interactieve workshop
De intergenerationele dialoog staat centraal in de belangen van de bedrijfsmanagers. Hetgeen we « conflict tussen generaties » noemen, is eigenlijk een communicatieprobleem.

Doelstellingen

 • Een gesprek voeren met de kaderleden over de intergenerationele problematieken in het bedrijf.
 • Hen de stereotiepen over iedere generatie helpen overwinnen.
 • Sensibiliseren voor potentieel gevaarlijke situatie inzake « samen werken, samen leven » in een multigenerationeel team.

Inhoud

 • U zei « Generatie X, Y en Baby Boomers »?
 • De komst van « Generatie Y » in een bedrijf: HR context
 • De « Y » hebben de goede en slechte kwaliteiten van de hedendaagse samenleving
 • Wees bewust van het « olievlek » effect
 • Het overwinnen van de stereotypes van elke generatie: presenteren van de resultaten van een intergenerationele enquête
 • Voor de kaderleden: welke houding aannemen bij het leiden van een doeltreffend multigenerationeel team?
 • De deelnemers stemmen op verschillende vragen relatief aan de verschillen tussen de generaties
 • Suggesties van de deelnemers

Werkwijze

 • Korte en dynamische uiteenzettingen door een animator, gelinkt aan
 • een actieve deelname van de kaderleden door middel van een stemsysteem waarbij de resultaten onmiddellijk geprojecteerd worden: open en meerkeuzevragen
 • een « straatinterview » uitgevoerd in de zaal: de animator spreekt de deelnemers aan en laat ze tussenkomen

Duur
1u30

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers

Taal
In het Nederlands of in het Frans


Studie « Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij »
Ons communicatiebedrijf voerde recent een studie uit naar de drie grote generaties nu actief op de arbeidsmarkt (Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers).
De resultaten druisen vaak in tegen de stereotiepe opvattingen die in onze samenleving bestaan.
Lees het persdossier “Studie – Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij”.