De sociale actoren

De sociale actoren

Thema van de interactieve workshop
De sociale actoren: de bindende kracht van uw bedrijf!

Elke onderneming, van middelgroot tot groot, bestaat uit sociale actoren, waaronder de kaderleden en de vakbondsafgevaardigden.
Een goed begrip van het functioneren van hun onderneming en de belangen die op het spel staan is de eerste onmisbare stap naar een vruchtbare dialoog en een serene communicatie.

De rol van de onderneming bestaat erin hen deze informatie aan te reiken en hen te herinneren aan de plichten en verantwoordelijkheden die dagelijks op hun schouders rusten.
Een betere kennis van de eigen identiteit van hun onderneming en van ieders specifieke rol kan niets anders bewerkstelligen dan een verbetering van de communicatie tussen de verschillende partijen en de kwaliteit van het geleverde werk.

Doelstellingen

 • Het erkennen van de economische en sociale inzet van de onderneming
 • Het identificeren van de verbanden tussen de verschillende sociale actoren binnen een onderneming en hun respectieve rollen
 • Het definiëren van de relaties tussen de manageriale zone© en de sociale zone©
 • Het aansnijden van de structuur van de sociale regels eigen aan de onderneming

Inhoud

 • Hoe functioneert een onderneming?
 • Korte geschiedenis van uw onderneming
 • De essentiële fundamenten van uw bedrijfscultuur
 • Haar positie op de nationale/internationale markt
 • Haar cultuur en haar waarden
 • Haar sociale politiek en haar interne organisatie
 • Het identificeren van de relaties tussen de manageriale zone© en de vakbondsrol
 • De toekomstige uitdagingen van de onderneming

N.B.: De inhoud van deze workshop wordt uiteraard elke keer aangepast volgens het profiel en de kenmerken van het bedrijf.

Werkwijze

 • korte en dynamische uiteenzettingen door een gespreksleider
 • actieve deelname van de deelnemers -leidinggevenden en vakbondsafgevaardigden- via een kiessysteem waarvan de resultaten onmiddellijk weergegeven worden: open en meerkeuzevragen
 • uitvoeren van “micro-trottoir” in de zaal: aanspreken van de deelnemers door de gespreksleider en mondelinge tussenkomsten

Duur
1u30

Aantal deelnemers
Om het beste uit de interactiviteit te halen, zijn onze workshops afgestemd op groepen van 50 tot 150 personen. We kunnen gelijktijdig verschillende ateliers begeleiden, volgens het aantal beschikbare trainers.

Taal
In het Nederlands of in het Frans