Generatie X, generatie Y en Baby Boomers

Intergenerationele dialoog:
generatie X, generatie Y en Baby Boomers

Personen uit Generatie Y (18-30 jaar) worden regelmatig bekritiseerd, soms worden ze gezien als vreemde wezens.
Baby Boomers (na-oorlogse generatie) worden op hun beurt dan weer bekritiseerd omdat ze terughoudend zijn ten opzicht van veranderingen en gedemotiveerd zijn. Tussen deze twee zit Generatie X. Soms leunen ze dichter bij de ene aan, soms bij de andere…
Hoe kunnen we deze vooroordelen overstijgen en nauwer samenwerken? Of zijn de verschillen onoverbrugbaar?

Is de « jeugd » echt zo verschillend van de « ouderen » met betrekking tot hun gedrag, hun manier van communiceren en hun kijk op de wereld?

De eerste stap die ons agentschap u voorstelt, is het identificeren van de potentiële problemen met betrekking tot « samen werken, samen leven » in een bedrijf.

We moeten er ons van bewust zijn dat de « Y cultuur » niet specifiek is voor één generatie.
Vandaag zijn de werkingsprincipes, referenties, manier van leven van de hele samenleving aan het veranderen.
De eerste verantwoordelijkheid van bedrijven is dus deze veranderingen te begeleiden. Voor iedereen, met iedereen.

Hoe de verandering begeleiden?

  • Overstijgen van de beperkende en vastgeroeste classificatie van generaties.
  • Vertrekken vanuit de karakteristieken van de « Y cultuur » om beter te kunnen screenen welke organisatorische processen mogen/moeten aangepast worden.
  • De verschillende generaties de kans geven om hun « communicatie problemen » met elkaar te delen.
  • Alle generaties sensibiliseren voor de uitdagingen van vandaag. Het verleden kan niet meer veranderen, de toekomst moet nog gebouwd worden… vandaag, samen!

Onze diensten
Frajlick civilization & communications begeleid u bij deze verandering:

  • Adviezen, aanbevelingen, permanente ondersteuning
  • Interne enquêtes, analyse en meting van de interne opinie
  • Ontwerp en uitvoering van dynamische strategieën
  • De informatiestroom organiseren om de verspreiding van berichten te verbeteren
  • Ontwerp en realisatie van evenementen om te informeren en te motiveren
  • Opleiding, coaching en begeleiding van kaderleden bij hun taak als communicator

Bovendien, als u wil dat uw managers hun competenties in deze materie verder perfectioneren, bieden wij u onze interactieve sensibiliseringsworkshop aan: Generatie X, generatie Y en Baby Boomers: gebruiksaanwijzing


Studie « Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij »
Ons communicatiebedrijf voerde recent een studie uit naar de drie grote generaties nu actief op de arbeidsmarkt (Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers).
De resultaten druisen vaak in tegen de stereotiepe opvattingen die in onze samenleving bestaan.
Lees het persdossier “Studie – Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: de stereotypes voorbij”.