Change management

Voor uw change management: corporate civilisation

Een innoverend concept om ondernemingen te begeleiden bij verandering.

Ons agentschap stelt u een origineel concept voor, voor elke onderneming in de noodzaak de interne cultuur te veranderen.

Corporate civilisation om goed te begrijpen, uit te leggen en doeltreffend te handelen, wanneer de bedrijfscultuur verouderd blijkt en de bestaande communicatie niet meer voldoet.

Waarover gaat het?

We stellen een benadering voor, gebaseerd op de tijdsdimensie die de gebruikelijk gemaakte tegenstelling tussen de cultuur uit het verleden en de nieuwe cultuur overschrijdt: corporate civilisation.

Met het begrip cultuur wordt het heden van de onderneming geconditioneerd door de erfenis van het verleden. Door het beschavingsidee naar voren te brengen, werkt men het heden van de onderneming uit in functie van de toekomst.

Het doel: mogelijkheden en creativiteit vergroten, het bedrijf en de individuen naar het kamp van de ‘bouwers’ drijven, gericht op de toekomst.

In één zin: de communicatie zodanig positioneren om van het statuut “passieve belever van de cultuur” over te gaan naar deze van “actieve bouwer van de beschaving“.

Civilisation corporate - modèle de management de crise

Van model naar actie

  • Imagostudie en –evaluatie, strategie en implementering van de acties
  • Actieve begeleiding op het vlak van communicatie: praktische adviezen, speechwriting en copywriting
  • Ontwerp en productie van media die adequaat inspelen op de behoeften
  • Interventie binnen gevoelige contexten
    • Fusie, acquisitie
    • Herstructureringen, downsizen personeelsbestand, re-engineering van de onderneming
    • Crisismanagement