Manageriale zone en sociale zone


Manageriale zone en Sociale Zone


Om doeltreffend te zijn, dient een manager/kaderlid de macht die zijn functie met zich meebrengt volledig te gebruiken.

Het praktiseren van macht gaat moeilijk samen met ambiguïteit, daarom dienen de begrippen en woordenschat die er mee samenhangen duidelijk te zijn.
In dat verband stellen wij de Manageriale zone© en Sociale Zone© voor. Deze concepten dekken essentiële ideeën die een moderne, actieve en ongecompliceerde managementstijl met zich meebrengen.


Waarover gaat het?

De Manageriale Zone© is een concept bestaande uit vier dimensies:

1. Dimensie Ruimte
2. Dimensie Tijd
3. Dimensie Energie
4. Dimensie Menselijkheid

In deze 4 dimensies komt de macht te bevelen en te verbieden – met inachtneming van de wetten en sociale overeenkomsten – enkel de hiërarchie toe.
De Sociale Zone© betreft de vakbondswerking, wanneer de vakbondsactiviteiten dienen uitgeoefend te worden met eerbied voor het personeel in de onderneming. De vakbondsactiviteiten worden bepaald door de wet en de overeenkomsten met de sociale partners.

Mettertijd is het vakbondsactivisme, tegenover het management dat weinig ervaren is in confrontaties, geleidelijk binnengedrongen in alle mogelijke activiteiten van de onderneming. 
Het gevolg: de sociale partners voeren regelmatig hun acties uit in de manageriale zone. Zij dagen uit en vernederen de manageriale macht en verhinderen de goede werking van de bedrijfsactiviteiten.


Van model naar actie

Woorden zijn meer dan woorden. Ze initiëren in de gedachten de actieradius en ze verduidelijken vooral de instelling van deze acties.
De toepassingsdomeinen van dit originele concept zijn:

  • Audit van de Manageriale Zone© en de Sociale Zone© binnen uw onderneming
  • Bewustmaking van de kadersleden een beter begrip van hun Manageriale Zone©
  • Begeleiding van de kaderleden in de herovering van de Manageriale Zone©
  • Uitwerking van strategieën, planning en concrete uitvoering van actieprogramma’s