Sociale spanningen


Sociale spanningen

Het is algemeen geweten dat efficiënte communicatie met het personeel en adequate relaties met de vakbonden ruimschoots bijdragen tot de productiviteit van de onderneming.

Jammergenoeg kan communicatie met vakbonden en medewerkers soms moeilijk blijken.
Zo kan het gebeuren dat u sociale spanningen moet trotseren, die kunnen uitmonden in pijnlijke en dure conflicten.

Zoekt u de doeltreffendheid van de sociale dialoog in uw onderneming te verhogen of wenst u zich voor te bereiden op het beheersen van eventuele sociale spanningen?

Zonder zelf zichtbaar te zijn op het terrein begeleidt Frajlick civilization & communications directie en kaderleden met:

  • operationele communicatie. We werken de onontbeerlijke communicatie uit en produceren deze binnen de context van sociale spanningen
  • advies en noodzakelijke begeleiding bij communicatie in tijden van crisis
  • snelle opleiding van directie en kaderleden in doeltreffende communicatie door ons departement Frajlick Campus.

Indien uw context bijzonder moeilijk is, kunnen we u helpen om:

  • weerstand te bieden tegenover de pogingen om de interne en externe opinie te manipuleren, die vaak parasiteren in dergelijke situaties
  • de heftige risico’s van een crisis te vermijden
  • de risico’s te verkleinen dat een crisis zich ontwikkelt op lange termijn


Onze doelstelling: conflicten vermijden of op zijn minst harde sociale vakbondsacties verminderen.