Sociale communicatie

Sociale communicatie

Het functioneren en de evolutie van interne en sociale bedrijfsrelaties vormen continue uitdagingen.

Hoe de actoren binnen de onderneming enthousiasmeren opdat hun projecten zouden slagen?

Ons agentschap staat u bij in het beheer van de sociale communicatie en de interne behoeftes van de onderneming:

  • menselijke relaties personeel/voormannen/leidinggevenden/directie
  • sociale en industriële relaties, relaties met de vakbonden
  • crisiscommunicatie, propaganda en syndicale onrust


Onze mogelijke interventiezones:


Wij zijn pragmatici. We staan u bij met :

  • raad, advies, studies, aanbevelingen, permanente follow-up
  • doeltreffende offensieve strategieën, organisatie van informatie
  • coaching, begeleiding
  • opleiding en training in communicatie
  • interne evenementen
  • productie van interne media: brochures, newsletters, intranet
  • speechwriting en copywriting